Jedna z moich studentek poprosiła, żebym zrobiła krótką lekcję na temat trzech synonimów – 쓰다, 사용하다 oraz 이용하다. (Dziękuję jej za wspaniały za pomysł :))

Czasowniki 쓰다 oraz 사용하다 są bardzo podobne, tylko 쓰다 ma szersze użycie – obiecuję, że zrobię osobną lekcję na temat kolokacji czasownika 쓰다.
Dziś skupimy się na dwóch synonimach 사용하다 oraz 이용하다.

Najpierw obejrzyj mój filmik! 🙂 

 

 

사용하다 (używać/użyć)

Czasownik 사용하다 łączy się z małymi przedmiotami: 젓가락(pałeczki), 숟가락(łyżka), 지우개(gumka do zmazania), 연필(ołówek), itp 사용하다

Lub łączy się z formami 존댓말 i 반말
존댓말 to forma kończąca zdania na -(스)ㅂ니다, -아/어요, a 반말 to -아/어

사용하다 często występuje z partykułami …에게 …을/를 사용하다 

 

이용하다 (skorzystać z czegoś/wykorzystać kogoś dla własnej korzyści)

Czasownik 이용하다 łączy się z obsługą, wyposażeniem, miejscami. 

A także z osobą, żeby np. powiedzieć, że ktoś kogoś wykorzystuje dla własnej korzyści. 

이용하다 często występuje z partykułami …을/를 …(으)로 이용하다

 

Mam na koniec ćwiczenia! Sam/sama rozwiąż i zobacz! 🙂 

 

[h5p id=”2″]